ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ วาย ล็อตโต้ : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริ