ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.วัฒนาจักรกล : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริษัทจ