ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรฉัตร : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริษัทจำกัด , ห้างหุ้นส่วน (หจก