ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายช่าง 25 : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริษัทจำกัด , ห้างห