ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงกราณต์ขนส่ง : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริษัทจ