บริษัท 339394 คอนโดมิเนียม จำกัด : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริ