บริษัท เค.เอส.แอล.55 จำกัด : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริษัทจำกัด , ห้างหุ้นส่วน