ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยการาจไทร์ : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริษัทจำกัด