บริษัท สยามมารีนโปรดักซ์ จำกัด : รายชื่อ บริษัท จำกัด, บริษัทจำกัด