ซื้อเรียกใบเสนอราคาเดิม : ใบเสนอราคาเลขที่ >>      

 
     
 
 

      >> เลือกข้อมูลตามรายละเอียดและกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการต่างๆ ด้านล่าง       **เลือกได้มากกว่า 1 เงื่อนไข

เลือกตามประเภทธุรกิจ

เลือกตามที่อยู่
เลือกตามปีที่จดทะเบียน
เลือกตามทุนจดทะเบียน
ประเภทขององค์กร
เลือกเฉพาะที่มีเบอร์โทร
เลือกตามรายได้
เลือกตามจำนวนพนักงาน

**หากไม่สามารถ ค้นหากลุ่มข้อมูลตามต้องการได้ กรุณาส่ง email แจ้งความต้องการได้ที่ chitchai@chitchai.com หรือ cchhuutt@hotmail.com
  ทีมงานจะค้นหาข้อมูลตามความต้องการและ reply ใบเสนอราคากลับโดยเร็วที่สุด ...ขอบคุณครับ

**ข้อมูลความต้องการ เช่น ประเภทธุรกิจที่ต้องการ, พื้นที่หรือจังหวัดที่ต้องการ, ขนาดของกลุ่มลูกค้าเป็นต้น เป็นต้น